Hotel Trusten

Willemstad

Vooral in de weekends komen veel toeristen, veelal varend, naar het pittoreske Willemstad, bij Volkerak en Hollands Diep. Oorspronkelijk heette de vestingstad in Noord-Brabant Ruigenhil, maar in 1584 werd het op last van diens zoon, prins Maurits, vernoemd naar de toen op 10 juli door Balthasar Gerards vermoorde Willem van Oranje. Die laatste was wegens zijn steun aan het protestantisme door de Spaanse koning Filip II volgelvrij verklaard.

Vestingstad

De vestingstad heeft een rijke historie en veel monumentale oude gebouwen, waaronder het in 1623 door prins Maurits gebouwde jachtslot en buitenverblijf, dat hij Princehof noemde, maar later Mauritshuis ging heten. Het rijksmonument is een geliefde trouwlocatie. Op last van Maurits werd destijds de vesting Willemstad ook uitgebreid en kreeg het zijn vorm, waarbij de bastions de punten van een ster vormden. Elke punt kreeg de naam van één van de zeven provinciën, die tegen Spanje streden.

Ook de eerste kerk voor de protestantse erediensten werd – met financiële hulp van Maurits – in Willemstad gebouwd. Het is de uit 1607 daterende en nog steeds bestaande koepelkerk. Koning Lodewijk Napoleon en zijn broer keizer Napoleon bezochten beiden Willemstad in het begin van de negentiende eeuw. De Fransen versterkten er de kustverdediging tegen de Engelsen met twee forten, zuidelijk van de stad. In mei 1940 maakte Willemstad nog deel uit van de verdediging van het land tegen de Duitsers, maar na enkele dagen moest het capituleren. De Duitsers gebruikten de oude vesting voor maritieme doeleinden. Tegenwoordig doen veel plezierjachten de haven aan.